Služby | Hodinová garáž Bratislava

Prenájom priestoru

Dlhodobý

2 a viac dní

Likvidácia

Olejov

Za poplatok 1,5€ / liter ekologicky zlikvidujeme starý motorový olej.

Filtrov

U nás môžete po výmene nechať aj starý filter. Poplatok je 3€ za 1 kus.

Šrot

Neviete kam so starým dielom? Zbavíme sa ho za Vás. Poplatok dohodneme individuálne.

Nebezpečný odpad

Náš partner sa postará o ekologickú likvidáciu. Cena dohodou.