Prenájom priestoru

Strednodobý

2 – 7 dní

Dlhodobý

8 a viac dní

Paušálny

Dlhodobá spolupráca

Likvidácia

Olejov

Za poplatok 1,5€ / liter ekologicky zlikvidujeme starý motorový olej. 

Filtrov

U nás môžete po výmene nechať aj starý filter. Poplatok je 3€ za 1 kus.

Šrot

Neviete kam so starým dielom? Zbavíme sa ho za vás. Poplatok dohodneme individuálne. 

Nebezpečný odpad

Náš partner sa postará o ekologické likvidáciu. Cena dohodou.